Further Information

☰ PAFA MEDLEMSKAP

logo-PAFAMedlemskap i Förpacknings- och Filmassociationen säkerställer att vi håller jämna steg med utvecklingar inom produkter, material och lagstiftning i vår bransch, vilket i sin tur gör att våra kunder hålls informerade om utvecklingen av nya produkter och effekterna av ifall någon regerings lagstiftning skulle påverka packningen.


☰ ISO 9001 CERTIFIERING

iso-9001-certificateTyler Packaging är en fullt ackrediterad ISO 9001-certifierat företag.

Klicka här för att ladda ner ISO-9001-certifikatet.

☰ ISO 14001 CERTIFIERING

registration-certificateDenna standard intygar att Tyler Packaging hanterar sin verksamhet på det mest ansvarsfullt miljömässiga sätt de kan, och överensstämmer med gällande miljölagstiftning och andra krav som vi som ett företag anser har en negativ inverkan på miljön.

Klicka här för att ladda ner ISO-14001-certifikatet.

☰ BRC GLOBAL STANDARD CERTIFIERING

brc-logo2Tyler Packaging är fullt ackrediterad i enlighet med BRC / IoP Global Standard för leverans av förpackningsmaterial till livsmedelsindustrin. Företaget klassificeras som en kategori 1 leverantör.
En kopia av vårt certifikat kan erhållas genom att klicka här.

En kopia av vårt certifikat kan erhållas genom att klicka här.

☰ VILLKOR

Besökare på vår hemsida är skyldiga att godkänna följande villkor i utbyte mot den information som ges till dem på denna webbplats.
Vi anstränger oss med rimlighet för att uppge korrekt och aktuell information på alla sidor på vår webbplats. Informationen är endast rådgivande och är inte avsedd att utgöra någon del av ett kontrakt och kan komma att ändras utan föregående meddelande. Vi kan inte hållas ansvariga för direkta, indirekta, oförutsedda, konsekventa eller kumulativa förluster eller skador till följd av användningen eller oförmågan att använda dessa sidor, eventuella fel, missvisande uppgifter eller försummelser på det material som finns på dem.
Informationen på sidorna på denna webbplats har sammanställts med skälig omsorg och anses av oss vara laglig, ärlig, anständig och sanningsenlig på dagen då det skrevs.
Du samtycker till att om materialet laddas ned eller på annat sätt nås genom användning av webbsidor på vår webbplats gör du det på helt egen risk och du kommer vara helt ansvarig för eventuella skador på mjukvara eller datorsystem och / eller eventuell förlust av data även om vi har underrättats om möjligheten av sådana skador.
Vi accepterar inte något ansvar i samband med utomstående webbplatser som kan vara kopplade eller är tillgängliga via vår egen webbplats och vi stödjer eller godkänner inte innehållet på en sådan webbplats.
I samband med en tvist över denna webbplats kommer användaren och Tyler Packaging Limited Ltd överens om att enbart underkasta sig behörigheten för domstolarna i England och Wales.
Förutom där uttryckligen anges tvärtom är text och grafik i informationen på denna webbplats upphovsrättsskyddat av Tyler Packaging Limited. Du kan få tillstånd att ladda ner eller skriva ut enskilda sidor av vår hemsida om det uttryckligen används för din egen personliga information och inte offentligt återges. Permanent kopiering eller lagring av hela eller delar av denna webbplats eller informationen som finns i den eller reproduktion eller införande av någon del av det i något annat arbete eller publikation på papper eller via elektronisk media eller någon annan form är uttryckligen förbjudet.
Hela innehållet på denna webbplats förblir vår egendom och är upphovsrättskyddat.

☰ INTEGRITETSPOLICY

Insamling och användning av information:
Tyler Packaging Limited är ensam ägare till den information som samlats in på denna webbplats. Vi kommer inte att sälja, dela eller hyra ut denna information till andra. Tyler Packaging Limited samlar in informationen från våra användare på flera olika ställen på vår webbplats.

Beställ:
Vi begär information från användare på vår beställningsblankett. Här måste en användare lämna kontaktuppgifter (som namn och adress). Denna information används för fakturering och för att uppfylla kundernas beställningar. Om vi ​​har problem med att bearbeta en order är dessa kontaktuppgifter de som används för att komma i kontakt med användaren.

Cookies:
En cookie är en liten datafil som lagras på användarens hårddisk och innehåller information om användaren. Användning av en cookie är inte på något sätt kopplad till någon personligt identifierbar information på vår webbplats. När användaren stänger sin webbläsare stängs cookie helt enkelt av. Till exempel, genom att sätta en cookie på vår sida behöver användaren inte logga in med ett lösenord mer än en gång och därmed sparar han/hon tid på vår webbplats. Om en användare avvisar cookies kan de fortfarande använda vår webbplats.

Loggfiler:
Vi använder IP-adresser för att analysera trender, administrera webbplatsen, spåra användarens rörelser och samla in bred demografisk information för kollektivt bruk. IP-adresser är inte kopplade till personlig information.

Undersökningar och feedback:
Ibland begär vår webbplats information från användare via undersökningar eller feedbackformulär. Deltagandet i dessa undersökningar eller feedback från användarna är helt frivilligt och användaren har därför ett val om han/hon vill lämna ut denna information. Informationen som begärs kan inkludera belåtenhetsinformation (så som namn, företag, användning av produkten och dina synpunkter på produkten), och demografisk information (så som postnummer, åldersgrupp). Feedback kan publiceras på webbplatsen som en översyn. Undersökningsinformationen kommer att användas med syftet att övervaka eller förbättra användningen och belåtenheten av den här webbplatsen.

Säkerhet:
Denna webbplats tar alla försiktighetsåtgärder för att skydda våra användares uppgifter. När användare skickar känslig information via webbplatsen är din information skyddad både online och offline.
Vi ber inte om känslig information som kreditkortsnummer på nätet.
Vi gör allt i vår makt för att skydda användarinformation off-line. Alla våra användares information, inte bara den känsliga informationen som nämns ovan, är begränsad i våra kontor. Endast anställda som behöver informationen för att utföra ett specifikt jobb (till exempel, fakturering eller kundservice) beviljas tillgång till personuppgifter.
Om du har några frågor om säkerheten på vår hemsida kan du skicka ett mail till Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den..

Komplettering av information:
Tyler Packaging Limited delar inte någon information vi får från denna webbplats till några utomstående källor.

Specialerbjudanden:
Vi skickar alla nya kunder en välkomnande e-post för att kontrollera lösenord och användarnamn. Etablerade medlemmar kommer ibland få information om produkter, tjänster, specialerbjudanden och ett nyhetsbrev. Av respekt för privatlivet för våra användare presenterar vi möjligheten att inte ta emot dessa typer av kommunikation. Se vårt val och opt-out nedan.

Hemsida- och serviceuppdateringar:
Vi skickar också användaren meddelanden om plats- och serviceuppdateringar. Kunderna kan inte sluta prenumerera från servicemeddelanden, då de innehåller viktig information om tjänsten. Vi kommunicerar med användaren att tillhandahålla efterfrågade tjänster och när det gäller frågor som rör deras konto via e-post eller telefon.

Korrigera / Uppdatera personlig information:
Om en användares personliga information ändras (så som ditt postnummer), eller om en användare inte längre behöver våra tjänster, låter vi dig korrigera, uppdatera eller ta bort användarens personliga uppgifter. Detta kan vanligtvis göras genom att maila vår kundtjänst på Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den..

Val / opt-out:
Våra användare ges möjligheten att "opt-out" från att sin information används för ändamål som inte är direkt relaterade till vår webbplats vid den punkt där vi ber om information. Till exempel, vårt beställningsformulär innehåller en "opt-out" mekanism så att användare som köper en tjänst av oss, men inte vill ha något marknadsföringsmaterial, kan hålla sin e-postadress från våra listor.

Meddelande om ändringar:
Om vi ​​beslutar att ändra vår integritetspolicy kommer vi att publicera dessa ändringar på denna sida så att våra användare alltid är medvetna om vilken information vi samlar in, hur vi använder den, och under vilka omständigheter, om några, vi avslöjar den. Om vi ​​vid något tillfälle bestämmer oss för att använda personlig information på ett sätt som skiljer sig från vad som anges vid den tidpunkt då det samlades in, kommer vi att meddela användarna genom ett e-postmeddelande. Användarna kommer ha ett val om hur vi får använda deras information. Vi kommer att använda informationen i enlighet med den integritetspolicy under vilken informationen samlades in.

easy-lock-logosliderite-logo el-zip-logo

logo-PAFApact-logobrc-logo2iso-9001-logoiso-14001-logo

Öppettitder

Vår supportlinje är öppen måndag till fredag mellan 08:00 och 18:00.

Ring: +44 (0) 1926 651 451


sales@tylerpackaging.co.uk

 

 

Huvudkontor

Tyler Packaging Ltd
Fosse Way, Chesterton, Leamington Spa, Warwickshire, CV33 9JY, UK